Systemisch werk

01/05/2013 om 15:38

Bert Hellinger

De grondlegger van de familieopstellingen is de Duitse Bert Hellinger. Naar eigen zeggen kwam hij tot de inzichten uit ervaringen en invloeden in zijn eigen leven. Een van de belangrijkste invloeden zijn zijn ouders en hun geloof die hem tijdens de Tweede Wereldoorlog beschermden. Een andere belangrijke invloed is de 25 jaar dat Hellinger priester was en missionaris bij de Zulu’s in Zuid-Afrika. Hij nam tijdens die periode deel aan verschillende trainingen over groepsdynamica.

Na zijn priesterschap verdiepte hij zich in psychotherapie en psychoanalyse. In zijn zoektocht binnen de klinische psychologie kwam hij in aanraking met verschillende theorieën zoals gestalttherapie, transactionele analyse, hypnotherapie en gezinstherapie. Hij verdiepte zich ook in groepsdynamische technieken en hij gaf groepstrainingen in Duitsland. Vanaf 1980 werkte hij als zelfstandig therapeut in München waar hij zijn eigen methode ontwikkelde en zijn ideeën verder kon uitwerken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de familieopstellingen, organisatieopstellingen en zelfs de loopbaanopstellingen zoals we die nu kennen.

Bert Hellinger