Talenten ontdekken

02/08/2013 om 12:25

Ontdek waar je voorkeuren liggen

Als je kind wil je brandweerman, piloot of dierenarts worden, zo simpel is het op die leeftijd. Van quality controllers en callcenter agents hebben we meestal nog niet gehoord, maar de realiteit is dat de arbeidsmarkt stukken complexer en veelzijdiger is dan we tijdens onze schoolperiode denken. Tijdens de middelbare school krijgen we daar al een beter beeld van en wie eenmaal werkt ontdekt vanzelf steeds meer mogelijke beroepen. Het maakt het meestal niet makkelijker om een route voor je carrière uit te stippelen. Goed inzicht in wat je eigen voorkeuren eigenlijk zijn kan daarbij een uitkomst zijn. Om dit in kaart te brengen wordt er bijvoorbeeld op veel management opleidingen gebruik gemaakt van de MBTI test.

MBTI staat voor  Myers-Briggs Type Indicator en is vernoemd naar de ontwikkelaars van de persoonlijkheidstest. Deze test brengt de persoonlijkheid in kaart door op vier verschillende vlakken een score te berekenen die tussen twee tegenpolen ligt, te weten:

- extravert versus intravert: wordt men beïnvloed vanuit de omgeving of juist vanuit de persoon zelf?
- sensing versus intuition: haalt iemand informatie uit gepresenteerde feiten of door zelf verbanden te leggen
- thinking versus feeling: neemt men beslissingen op basis van logica of het gevoel?
- judging versus perceiving: werkt iemand structureel en geordend of juist flexibel en spontaan?

De test zelf bestaat uit een vragenlijst waarin men verschillende situaties krijgt voorgelegd. Op basis van de antwoorden kunnen verschillende inzichten verkregen worden over iemands persoonlijkheid en de bijbehorende voorkeuren. Bijvoorbeeld over voor welke beroepen iemand geschikt zou zijn, maar ook welke stijl van leidinggeven bij iemand past. Vooral voor studenten aan een managementopleiding zijn dit waardevolle inzichten. Maar ook in een werkende situatie kan de test uitkomst bieden, denk maar eens aan een werknemer die niet helemaal op zijn plek lijkt.