Opstellingen

opstellingenOm de blokkades in je leven inzichtelijk te maken, gebruiken coaches opstellingen. Dit kunnen familieopstellingen zijn van bijvoorbeeld het gezin, maar ook organisatieopstellingen van het bedrijf waar je werkt of loopbaanopstellingen. Deze laatste vorm geeft de verhouding tot je werk weer.

Hoe werkt een opstelling?
Een opstelling begint altijd met een duidelijke vraag. Aan de hand van die vraag wordt een opstelling gemaakt. Je komt zelf in het midden te staan en de overige deelnemers aan de sessie spelen de personen uit het systeem na. Het kan ook zijn dat iemand stand-in staat voor jou. Door de mensen om je heen vragen te stellen komen de verstoringen of knooppunten naar boven. Daarnaast komt er beweging in het systeem, waardoor relaties vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken. De coach speelt hier een begeleidende rol bij. Vaak dient de oplossing voor een probleem zich vanzelf aan als de dieper liggende wortels worden blootgelegd.

Familieopstelling
De eerste opstelling was de familieopstelling. Bert Hellinger ontdekte drie wetten die gelden in het systeem. De eerste is het recht op erbij te horen, wanneer iemand is overleden en vervolgens doodgezwegen wordt kan dit gevolgen hebben voor de posities. De tweede wet is dat er overal een rangorde is, de eerst geborene gaat voor iemand die later geboren is. Als laatste moet er een balans zijn tussen geven en nemen. Het doorbreken van één van deze wetten kan voor storingen in het systeem zorgen.

Organisatieopstelling
Een organisatie is net als een familie ook een systeem die verstoord kan worden. Het doel is om het grotere geheel van de organisatie te bekijken waardoor de problemen in een diepere laag worden ontdekt. Vraagstukken omtrent leiderschap, slechte resultaten of een mogelijke fusie kunnen aanleiding zijn voor een organisatieopstelling.

Loopbaanopstelling
In deze opstelling staat niet de verhoudingen tussen personen centraal, maar die van een individu tot zijn of haar loopbaan en werk. Het doel kan zijn om belemmeringen of storingen aan het licht te brengen, maar juist ook om verborgen talenten te ontdekken. Er wordt dan ook vooral met voorwerpen gewerkt die naast mensen ook kwaliteiten, beroepen of angsten kunnen verbeelden.