Systemisch werk

Systemisch werkIedereen maakt in het leven deel uit van verschillende systemen, voorbeelden hiervan zijn familiebanden, zakelijke connecties en vriendschappen. Vaak neem je volledig onbewust een plaats in een systeem in, of krijg je deze in de groep toegewezen. Het kan zijn dat jij of iemand anders niet goed tot zijn recht komt in het systeem. Dit kan komen omdat je de verkeerde plek hebt ingenomen. Dit gaat vaak niet ongemerkt en je kan hier behoorlijk last van hebben. Een verkeerde plek in het systeem kan zich uiten in fysieke klachten, maar ook in steeds dezelfde confrontaties met anderen over een zelfde soort thema.

De invloed van systemen werd in de jaren ’80 en ’90 ontdekt door Bert Hellinger, een Duitse psychotherapeut. Na de ontdekking dat sociale, psychische en lichamelijke klachten vaak een uiting zijn van het innemen van een verkeerde plek in een systeem, ontwikkelde hij daar een therapie voor. Door systemen na te bootsen, worden de onzichtbare blokkades en verstoringen inzichtelijk gemaakt. In een systeem is het belangrijk dat iedereen erbij betrokken wordt, ook overleden mensen nemen een plaats in een systeem in.

Met systemisch werken worden de verstoringen die wel merkbaar, maar die niet bereikbaar voor ons zijn inzichtelijk gemaakt met als doel de verstoringen uiteindelijk te doorbreken. Tijdens sessies met een speciale coach worden bepaalde opstellingen, zoals een familieopstelling of organisatieopstelling, nagebootst. De overige deelnemers uit de groep, nemen de plaatsen in van de personen uit het systeem. Deze letterlijke weergave van de opstelling geeft inzicht in de verhoudingen en dynamiek tussen de verschillende personen.

Het systemisch werken wordt veelvuldig toegepast, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld maken therapeuten en coaches gebruik van opstellingen. De methode wordt door veel coaches gebruikt omdat zij vaak zien dat er meer achter de vraag zit waarmee iemand in eerste instantie binnen komt.