Systemisch werk

17/03/2013 om 13:39

Systemisch werken met kinderen

Gedragsproblemen bij kinderen kunnen veroorzaakt worden door storingen in de familieopstelling. Kinderen leren van een ouders door naar ze te kijken, en hierdoor kunnen ze onbewust belast worden met een onverwerkte gebeurtenis van het kind of van de ouders. Een last kan dan ook van generatie op generatie doorgegeven worden. Dit kan zich vervolgens uiten in gedragsproblemen bij kinderen zoals agressie, concentratieproblemen of onrust. Vaak zijn er ook problemen in de relatie tussen ouder en kind.

Een kind reageert onbewust op een verstoring in het familiesysteem, waardoor de ouders dit vaak niet opmerken en alleen vinden dat het kind storend gedrag vertoond. Door het familiesysteem samen met het kind, de ouders en een therapeut of coach in kaart te brengen, kan de dieperliggende oorzaak van het gedragsprobleem aangepakt worden.